ריחות ואנשים

עץ הדעת,nopoo,אף מזהב,קורונה ודמעות נשים.
עובדות, הרהורים וחידושים בעקבות הריח.