פני השטח – פינה של אדמה

יש לכם הודעה חדשה.
דברים שהאדמה רוצה להגיד ואתם רוצים לדעת.